Har Ann Sophie lånat Ellen Benediktssons lampor?
Hon flirtar in i kameran och gör det bra.