Den lilla killen i svart-vita filmen i bakgrunden sitter i arenan och vinkar.
För övrigt ser allt ut som i semin.