Programledarna börjar med att säga att det var en fantastisk inledning. Vet inte om jag tycker att det är deras sak att påpeka det. Även om jag kan hålla med.