Ifall arenan varit liten och luften varit dålig så hade Mariettes nummer varit en frisk fläkt. Nu är ju arenan ganska gigantisk men alla fläktarna känns ändå här på sjätte raden när de virvlar runt luften åt alla möjliga håll i numret!

Mariette är säker på scenen, liten men stor! Hon har idag vita byxor och svart linne tillsammans med sin stora cape.

Under andra repetitionen flyger den stora capen lite snett, i övrigt flyter det på bra!