… på scen i Robin Stjernbergs nummer. Men det kan ju alltid hända saker, han ska ju köra den två gånger till.