Så är turen kommen till Sverige att få repetera. Robin har just gått upp på scenen för sin första repetition.