Så vad tror vi i nuläget. Jo att till Final går

Ryssland

Island

Rumänien

Israel

Irland

Cypern

Grekland

Danmark

Moldavien

Albanien