Mycket tekniskt strul i denna semifinal…

det var tydligen en hackerattack mot tyska sändaren som gjorde att det digitala sändningen blev analog och det ledde till att signalerna inte kunde kodas korrekt hos mottagarstationerna runt om i världen.

Många länder stängde av, eller fortsatte med dåligt ljud…

kommentatorernas ljud försvann och de var helt bortkopplade och fick se resultaten samtidigt som de i arenan.

Kommentatorernas möjlighet att sända var begränsad så Sverige fick en mobiltelefon att kommunicera med.

Presskonferensen imorgon med EBU blir rolig…