Tack Juergen Boernig från Radio International för denna bild

mycket värdefull i dessa tider…