Även Grekland får frågan om hur han kände sig efter resultatet….

Han var självklart mycket nöjd!

Han drar startnummer;

9