Längst fram på scenen byggs det ut för ett rullband. Enligt Henke är det Charlotte Perrellis.