Py presenteras som Madame Mim från Svärdet i Stenen.