Anna, är fortfaran de bra, och ger mig mer gåshud.

Inget oförändrat här inte…

Hon lämnar ifrån sig gitarren väldigt bra nu.