Repetitionerna är lite försenade.

Det är nu kaffepaus i väntan på Anna-Maria Espinosa.
Hon har just kommit in i arenan och lagt sina ytterkläder på första parkett.

– Åh, där är ju mina gamla vapendragare, säger hon och försvinner bor till Andra Generationen.