Det är ett eget rep. Kamerafolket är ju på rast….

Lina Eriksson finns på plats för att styra upp det hela.

Spelglädjen är det inget fel på.